Kispál Sándor Bútorasztalos Mester
             Üdvözlöm önt, weboldalam látogatói között.

Nitrólakk


Az oldószeres nitrocellulóz fedőlakkok egykomponensű termékek, tulajdonságaik edző hozzáadásával, bizonyos fokig javíthatók. Fizikai és kémiai ellenállóságuk mérsékelt, viszont alacsony az ára és egyszerű a kezelhetősége. (Fizikailag száradó szerves kötőanyagok)

 Nitro-cellulóz-lakk. A nitrolakk az első világháború idején, mint pótanyag terjedt el. Gyakran helytelenül „dukkólakknak" mondják, holott e gyűjtőnéven minden felszórásra alkalmas lakkot Kell értenünk.

Antik bútorok restaurálása során, a bútorrestaurátor nem használ ilyen típusú lakkot.
A nitro-cellulóz-lakk általában a következő alapanyagokból áll: cellulóz-nitrát, lágyító, gyanta és oldószer.

A nitro-cellulóz vegyileg a sejtszövetekből (általában bükkfából) nyert cellulóz salétromsav-észtere, vagyis a cellulóz és salétromsav-kénsav keverék egymásra hatásából keletkező termék. Kevesebb nitro-tartalmú vegyület az ún. kolloidiumgyapot, nagyobb nitro-tartalmú a lőgyapot. A nitro-tartalom egyben az oldhatóságának is meghatározója. A cellulóz származékok közül lakkipari szempontból az észteroldható cellulóz-nitrát a legnagyobb jelentőségű.

 A lágyítók a bevonat rugalmasságát adják meg; maximális nedvesítő képességű, valamennyi szilárd résszel összeférő, az oldószerben oldódó anyagok. Ilyenek pl. a ftálsavas-észter, a triacetin, a kámfor, a trikrezil-foszfát stb. Alkalmazott mennyiségük kb. 5—15%.
A gyanták közül igen sokfélét használunk fel a nitrocellulózlakk előállításához. így pl. a műgyanták közül az alkid-, fenol-aldehid-, szulfon-amid stb. műgyantákat, a természetesek közül pedig leggyakrabban a sellakot

Oldószernek az etil-glikol, a butil-acetát, a metil- és etil-acetát stb., hígítónak pedig a benzol, a butanol, a toluol stb. használható.
Akár mázolják, akár szórópisztollyal hordják fel a nitrolakkokat, az oldó-, illetve hígító anyag elpárolgása után, a lágyítóval kevert gyanta vagy műgyantaanyag marad vissza szép, egyenletes, kemény bevonatban. Ezek az ún. hideglakkok, amelyeket főzés nélkül, egyszerűen csak keverőgépek segítségével gyártanak.

LAKKOZÁS TECHNOLÓGIAI ELŐÍRÁSAI

A lakkozási technológiát nagymértékben befolyásolja az alkalmazott lakk típusa.
Más technológiát igényelnek az oldószeres lakkok, mást a poliészteres lakkok és megint mást a savra keményedő lakkok.

Mi most csak a nitrolakkal végzett lakkozás technológiájával fogunk megismerkedni.
A fafeldolgozó-iparban nitrolakkból kétfélét használunk, úm. a színtelen nitrólakkot és a pigmentizált, színes nitrólakkot (nitró zománcot).
Az előállított felület szempontjából megkülönböztetünk dörzsölt és magasfényű felületet.
A nitrolakk felhordása történhet ecsettel, szórópisztollyal és más korszerű eszközökkel.

Dörzsölt felület előállítása színtelen nitrolakkal. Hasonlóan a politúrozáshoz itt Is egyszerű felületkezelésről van szó, melynél a fa pórusai nyitottak maradnak, csak a felületen képződik vékony lakkréteg, amelytől a felület sima, selymesfényű lesz.
A lakk felhordása bármelyik ismertetett módszerrel történhet. A fajlagos lakkszükséglet m2-enként 120.. .240 gramm.
A lakkréteg igen gyorsan szárad: 0,5.. .1 óra múlva porszáraz, 4...6 óra múltán pedig csiszolható.
A felület további kikészítését végezhetjük gépi vagy kézi művelettel.
Főleg sík felületű lapoknál alkalmazhatunk szalagcsiszológéppel gépi kikészítést. A felületet kopott 320-as vagy F 40 (400)-as csiszolópapírral csiszoljuk, úgy, hogy a csiszolópapír felületére kevés viaszt vagy paraffint is teszünk.
Kézi kikészítést is csiszolással kezdjük, csak kézzel végezzük.

Csiszolás után szükséges a felület áthúzása, illetve a nitrolakk oszlatása. Ez a politúrral való dörzsöléshez hasonlóan történik, úgy, hogy a labdára az alábbi összetételű oszlatót adagoljuk:
3 súlyrész nitróhígító,
3 súlyrész denaturáltszesz,
2 súlyrész nitrólakk,
2 súlyrész 15%-os sellakpolitúr.
A keveréket használat előtt mindig jól össze kell rázni, mert az anyagok könnyen szétválnak.


LAKKOZÁSSAL ELŐÁLLÍTOTT DÖRZSÖLT FELÜLET

jellemzője (nyitott pórus, sima felület), anyaga: nitrócellulóz lakk, felhordás 120. . .240 g/m, gépi kikészítés szalagcsiszolóval, kézi kikészítés oszlatással,


Nitrolakkok. A nitrolakkok 12...14% észterben oldódó cellulóz-nitrátot tartalmaznak, továbbá gyantát, amely növeli a szilárdanyag-tartalmát, tapadóképességét, fényezhetőségét. Ezek a gyanták: a sellak, a dammárgyanta, főleg észteroldható gyanták, műgyanták, lágyítók.


A gyanták hosszabbítják a száradási időt, csökkentik a lakkréteg szilárdságát, viszont olcsóbbá teszik a lakkot. Ha túl sok a gyanta, akkor a lakk rideg lesz. Jó lakk nem tartalmazhat több gyantát, mint a cellulóz- nitrát 50%-a.

A fára kerülő lakkoknak rugalmasaknak kell lenniök, és ezt a rugalmasságukat meg is kell tartaniok. Ezért adnak hozzájuk lazító (puhító) anyagokat (pl. trikrezil-foszfátot, ricinusolajat stb.).


Mivel a jó oldóanyagok drágák, ezért a nitrolakkokat hígítóanyagokkal annyira hígítják, hogy könnyen elporlaszthatók legyenek. Ilyen hígítóanyag a benzol, a toluol, az etil-alkohol és főleg a butil-alkohol. A cellulóz-nitrát oldóanyagai az amil-ace- tát, a butil-acetát, a metil-acetát és az aceton.


A legjobb, ha azonos párolgási idejű oldó- anyagot választunk ki. Ha az oldóanyag gyorsabban párolog, mint a hígítóanyag, akkor a lakkhártyából kicsapódások keletkeznek, és az tönkremegy. Ha a hígítóanyag gyorsabban párolog, mint az oldóanyag, akkor jóllehet a hártya áttetsző, de nagyon pórusos.


Fontos, hogy a legnehezebben párolgó oldó-, ill. hígítóanyag oldja mind a cellulóznitrátot, mind a gyantát. Ellenkező esetben a lakk homályos lesz, és kicsapódások keletkeznek.


A cellulóz-nitrát-lakkok sok gyantát tartalmaznak, azonkívül olcsó hígító- és oldószereket.


Az oldóanyagok erős párolgása következtében a környezet lehűl, a levegő relatív nedvessége nő, esetleg a harmatpont alá jut, és a levegőből kiváló víz a lakkba kerül. A nitrolakkok a vízre nagyon érzékenyek, attól fátyolosak lesznek.


Amíg a sellakpolitúr rugalmasságát évszázadokig is megtartja, addig a cellulóz-nitrát bevonat idővel (ha teljesen kiszárad) rideg és törékeny lesz.